VIA Latvia logo

Par asociāciju

Latvijas kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija (NALSA) ir dibināta 1994.gada 8.augustā. Pašreiz asociācijā ir pārstāvētas 26 kuģu aģentu kompānijas, kuras apkalpo vairāk kā 70% no visiem Latvijas ostās ienākošajiem kuģiem.

Asociācijas mērķi 

 • celt Latvijas valsts prestižu starptautiskās jūras tirdzniecības jomā;
 • visās Latvijas ostās veikt kuģu brokeru un aģentu tradicionāli nozīmīgu vidutāja un padomdevēja lomu kā kuģu īpašnieku un citu jūrniecības nozaru, tā arī valsts un privāto komercstruktūru interešu savienošanā un līdzsvarošanā;
 • veicināt kuģu brokeru un aģentu profesionālās meistarības izaugsmi un nodrošināt profesionālo izglītību;
 • piedalīties citās organizācijās, asociācijās vai apvienībās, kuru darbības mērķi nav pretrunā ar Asociācijas darbības mērķiem un virzieniem; sekmēt sadarbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās; dibināt un uzturēt kontaktus ar ārvalstu juridiskajām un fiziskām personām Asociācijas kompetencē ietilpstošos jautājumos;
 • panākt, lai Asociācija iegūtu atzīta eksperta statusu visos jūrniecības jomā risināmos jautājumos, kas tieši vai netieši skar kuģu brokeru un aģentu darbību;
 • iesaistīt Asociācijā arvien plašāku Latvijas kuģu brokeru un aģentu loku, kā arī, ceļot Asociācijas reputāciju un prestižu, rast pamatu kopējo profesionālo interešu pārstāvēšanai un aizstāvēšanai attiecībās ar valsts, nevalstiskajām, citu valstu un starptautiskajām institūcijām, organizācijām un apvienībām;
 • sekmēt godīgumu un taisnīgumu, kā arī atbalstīt un veicināt profesionālismu kuģu brokeru un aģentu darbībā. Panākt, lai Asociācijas ieteikumi tiktu respektēti un ievēroti valsts iestādēs lemjot par attiecīgas licences (sertifikāta) piešķiršanu vai atņemšanu;
 • atbalstīt Asociācijas biedrus kuģu brokeriem un aģentiem kopējo pamatinterešu aizstāvēšanā; pārstāvēt Asociācijas biedru intereses starptautiskajās un nacionālajās kuģu brokeru un aģentu, citu jūrniecības nozaru organizācijās, Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un citās organizācijās;
 • koordinēt kopējos centienus, kas vērsti uz jūras tirdzniecības līgumu un dokumentu pilnveidošanu, modernizēšanu, vienkāršošanu un standartizāciju;
 • organizēt konferences, rīkot seminārus un citus pasākumus, kādi būtu nepieciešami profesionālo problēmu, interešu un pienākumu apspriešanai, kā arī profesionālajai izglītībai;
 • sagatavot informatīvas aplēses un citus datus par Latvijas ostās veicamajām darbībām kuģu īpašnieku un citu interesentu vajadzībām;
 • izstrādāt iesniegšanai likumdevējam vai valdībai pamatotus priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu jūrniecības jomā risināmos jautājumos, kā arī par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmējdarbību, muitas prasības un nodokļu sistēmu šajā jomā;
 • vākt un apkopot informāciju, kas nepieciešama kuģu brokeru un aģentu sekmīgai un efektīvai darbībai, sniegt informatīvus un reklāmas pakalpojumus. Šie un iespējamie citi pakalpojumi sniedzami gan Asociācijas biedriem, gan arī Asociācijā neietilpstošām fiziskām un juridiskām personām, ieskaitot ārvalstniekus, tikai uz līguma pamata. Asociācijas biedri apkalpojami pirmām kārtām un uz atvieglotiem noteikumiem;
 • pārbaudīt kuģu aģentējošo firmu un to darbinieku profesionālo atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Asociācijas izvirzītām prasībām, izsniedzot atbilstošus kvalifikāciju apliecinošus sertifikātus;
 • veikt publisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilst Asociācijas mērķiem.
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu